MASAL VE OYUNLARLA SATRANÇ EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDA

Okulöncesi ve ilköğretim 1. Kademe seviyesinde binlerce çocuğun satranç eğitimine başlanmasını sağlayan Ozan Çapan’ın 20 seneyi geçen öğretmenlik deneyimleriyle hazırladığı bir programdır.
“Masal ve Oyunla Satranç Eğitim Metodu” programının amacı öğrencilere keyifle severek satranç öğrenmelerini sağlamaktır. Program, çoklu zekâ kuramına göre öğretmenin derste kullanabileceği alternatif anlatım yolları, araçları ve oyunlar ile satranç eğitimi vermesi amacıyla hazırlanmıştır.
Program okulda yapılan satranç dersleri ve satranç kulübünde yapılan çalışmalara göre farklılık gösterir. Çünkü okulda yapılan satranç dersleri 1 ders saati şeklindedir ve üstelik sınıf çeşitli düzeyde satranç bilgisine sahip öğrencilerden oluşmaktadır. Oysa ki satranç kulübünde hem satranç ders saatleri daha uzun hem de öğrencilerin satranç seviyesine göre ayrıca bir gruplandırma yapılmaktadır.