MOSEM (MASAL VE OYUNLA SATRANÇ EĞİTİM METODU)

Günümüz eğitiminde her bireyin bireysel farklılıklarını göz alınarak çoklu zeka kavramıyla daha kolayca öğrenebileceği bilinmektedir. 1983 yılında Howard Gardner’ın tarafından önerilen çoklu zeka kavramı, zeka türleri ve yetenekleri üzerine, devrim niteliğinde bir çalışma olmuştur.

Kuram, yeteneği 8 seçenekle ifade etmiştir.

  • Uzamsal
  • Sözel
  • Mantıksal-Matematiksel
  • Kinestetik
  • Müziksel
  • İçsel
  • Sosyal
  • Doğasal

 (Varoluşsal zeka türü ve yeteneği ifade edilmiş ama uzmanlar tarafından geçerliliği tartışılmaktadır.)

Çoklu zeka kuramı, milli eğitim sistemimiz tarafından da benimsenmiştir. Birçok ders kitabı buna göre hazırlanmış ve eğitim kurumları tarafından kabul görüp uygulanmaya devam edilmektedir.

Satranç eğitiminde ise bu programın ders içinde nasıl uygulanabileceğiyle ilgili bir çalışma yoktur. Satranç eğitimcileri genel olarak kendi uygun gördükleri ve düzenli olmayan bir program uygulamaktadırlar.

Bilinen klasik satranç eğitiminde öğretmen, daha çok sunuş yolu ile ( gösterip yaptırma veya soru cevap yolu ile) öğretme tekniği kullanarak eğitim vermektedir.

Bunun dışında derslerde yapılan çalışmalarla ilgili detaylı ve düzenli bir program mevcut değildir.

“MOSEM” satranç eğiticilerine çoklu zeka kuramından yola çıkarak ders içinde hangi zeka gruplarına nasıl bir eğitim verebileceklerini gösteren kılavuz bir programdır.

MOSEM, çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayan, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının amaçlandığı bir programdır.