Masal ve Oyunlarla Satranç Eğitim Metodu Programını uygularken satranç dersinde kullanabileceğimiz başlıca öğretim yöntemleri şunlardır.

“MOSEM” anlatım, gösterip yaptırma, problem çözme, örnek olay, işbirlikli öğrenme , soru cevap yolu yöntemlerini kullanır. Bu yöntemlerin içeriğinde drama tekniği, benzetim, gösterim, beyin fırtınası, bilgisayar destekli öğrenim, müzik ve oyunla öğretim teknikleri vardır.

Öğretmene yukarıda belirtilen öğretme yöntemlerine uygun olarak materyal hazırlanmıştır. Buna göre öğretmen derste çoklu zeka kavramına göre ders anlatabilmektedir.